Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling i Tuse Næs Erhvervsforening

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 18.00 i Hørby Forsamlingshus. Vi starter med spisning kl. 18.00.   Derefter afholder vi generalforsamlingen. Tilmelding senest 1. marts til: Kjeld Malte kmp@hosmalte.dk Dagsorden   1. Valg af dirigent.   2. Formandens beretning.   3. Regnskab forelægges til godkendelse.   4. Fastsættelse af kontingent.   5. Valg i henhold til vedtægternes § 6.   På valg til bestyrelse: 2 år: Anders Jensen og Sofie Sarens Begge modtager genvalg. 1 år: Preben Hansen, og Kjeld Malte og Finn Fogtmann. Valg af suppleanter: Michael Henriksen og Ronni Hansen. På valg til revisor: Flemming Hansen (Modtager genvalg)  Niels Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag.  7. Eventuelt.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. marts 2022. P.b.v Kjeld Malte Sekretær