Mød Erhvervsforeningen på børnedyrskuet

Tuse Næs Erhvervsforening deltager igen i år med en stand på børnedyrskuet d 19. juni.
Besøgende kan få informationer om foreningen – og høre om de mange aktiviteter.
Samtidig vil der til børnene være en quiz, hvor der kan vindes fine præmier. Og lige ved siden af erhvervsforeningens stand kan børnene hilse på og klappe nogle livlige smågrise.
Vi glæder os til at se jer på børnedyrskuet😊

Bliv sponsor på første parket

Som SPONSOR kan du, dine kunder og dine medarbejdere blive en del af Holbæk kommunes største familiefest, når  Tour de France feltet lørdag den 2. juli kører tværs over Sjælland.  

På Tuse Næs får rytterne i det legendariske cykelløb en jublende modtagelse undervejs fra Roskilde til Nyborg via  Storebæltsbroen. 

Efter at have passeret Holbæk fortsætter feltet mod nord ad Nykøbingvej, og her venter en stor familiefest på første  parket ved lyskrydset i Mårsø, hvor man svinger ind på Tuse Næs. 

Hele dagen vil der være underholdning og aktiviteter for alle aldersgrupper og etapen kan følges på  storskærm både før og efter feltet passerer. 

Hørby Færgekro og Tuse Næs Kunsthåndværk står for serveringen indendørs i store festtelte og udendørs, hvis vejret er  til det. Der vil også være markedsboder, levende musik og sjove aktiviteter for børnene på pladsen, som strækker sig  over en hektar lige ud til ruten. 

Om aftenen slutter Tour de Tuse Næs med mulighed for helstegt pattegris til alle. 

Nykøbingvej er spærret for biler mellem 9 og 15, så arrangørerne opfordrer holbækkere og alle andre til enten at dukke  op tidligt eller at tage cyklen ad Fjordstien til Mårsø for at blive en del af Tour de France-festen.

 

Sponsor- og reklamekaravanen for Tour de France ventes at passere festpladsen fra omkring 11.30, og feltet kører forbi  omkring 13.30.  

Bag Tour de Tuse Næs står Tuse Næs Erhvervsforening, som har samlet en stor gruppe af lokale frivillige. Adgang til festpladsen er GRATIS.

Læs mere om sponsorpakker her:

Generalforsamling i Tuse Næs Erhvervsforening

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 18.00 i Hørby Forsamlingshus. Vi starter med spisning kl. 18.00.  

Derefter afholder vi generalforsamlingen. 

Tilmelding senest 1. marts til: Kjeld Malte kmp@hosmalte.dk  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskab forelægges til godkendelse.  

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Valg i henhold til vedtægternes § 6.  

På valg til bestyrelse: 2 år: Anders Jensen og Sofie Sarens Begge modtager genvalg. 

 1 år: Preben Hansen, og Kjeld Malte og Finn Fogtmann. Valg af suppleanter: Michael Henriksen og Ronni Hansen. 

 På valg til revisor: Flemming Hansen (Modtager genvalg)  Niels Jørgensen. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. marts 2022. 

P.b.v 

Kjeld Malte Sekretær

Tour de France og Tuse Næs

Den 28/6 havde Tuse Næs erhvervsforening indkaldt både medlemmer, og ikke medlemmer til møde på Hørby Færgekro. Her blev der blandt andet drøftet Tour de France 2022, og der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag til aktiviteter.


Torsdag den 14/10 havde vi møde med Holbæk kommune hvor ideer blev fremlagt.
Vi har tænkt aktiviteter hele dagen, og da der i en del timer vil være spærret ved Nykøbingvejen skal det kunne foregå på Tuse Næs siden.


Vi har tænkt et stort telt ved Mårsø til brug i løbet af dagen, og en fest om aftenen.
Aktiviteter ved Audebo inden Holbæk kommune forlades.
Forskellige former for cykelløb
Aktivitet på fjorden


Vi vil gerne informere om planerne og have flere input fra Jer så derfor indkaldes til et møde lørdag den 30/10 kl. 09.00 hos Tuse Næs kunsthåndværk hvor der serveres en kop kaffe.

Har du lyst at tage del i denne meget specielle begivenhed som kan sætte Tuse Næs på verdenskortet. Der bliver brug for mange.


Giv venligst besked om du har lyst at deltage i mødet. Kan gøres på preben@avdebogaard.dk eller 40346821

Udvalget der blev etableret 28/6 består af:
Sofie Saerens
Yvonne Thygesen
Finn Fogtmann
Preben Hansen