Frilandsgris.dk

Frilandsgris.dk producerer frilandsgrise på det dejlige Tuse Næs, der er beliggende ved Holbæk fjord. Grisene har det herligt – og de nyder det danske vejr – med alt hvad det byder på. For Frilandsgris, er det måden at producere slagtesvin på.

Lidt om svineproduktionen

Frilandsgris har 5-10 søer der farer i hytter på marken. Smågrisene går hos deres mor i par måneder. Når smågrisene flytter hjemmefra, kommer de ud i skoven på Hørbygård.

Slagtning og udskæring

elite smiley
“Elite smiley” for håndtering og opskæring.

Grisene bliver slagtet hos en slagter. Frilandsgris udskærer selv kødet i eget opskærerrum/kølerum.

Prisen for en hel eller halv gris er 42 kr./kg med finpartering efter eget ønske. Kødet kan bestilles her


Læs mere på frilandsgris.dk