Hørbygaard

Adresse: Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk

Christian Castenskiold
Mobil: 40280026
E-mail: post@castenskiold.dk

Forvalter Toke Vidstrup Petersen
Mobil: 41626757
E-mail:  forvalter@hoerbygaard.dk

Hjemmeside: www.hoerbygaard.dk

Hørbygaard er en gammel sædegård, som nævnes første gang i 1320. Gården ligger i Hørby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt, Holbæk Kommune.

Et historisk gods

I 1748 kom Hørbygaard i slægten Castenskiolds eje, hvor den idag stadig findes – 272 år senere. Hørbygaards ejerhistorie er præget af tilknytningen til Kronen, og flere gange er gården blevet anvendt som kongelig gave til personer, der havde tjent kongen.

Et moderne landbrug

Vi driver 690 ha hvor de 300 ha er egne arealer. Det resterende er forpagtning. Der drives konventionel planteavl, og der eksperimenteres med reduceret jordbehandling. Noget der vil have en gunstig effekt på landbrugets udledning af CO2.

Der er yderligere aktiviteter i form af skovbrug, jagtudlejning, bolig-, kontor- og bygningsudlejning.

Bolig- og kontorudlejning

Hørbygaard har, bl.a. via samarbejde med Realdania etableret en række moderne kontorer i nogle af de gamle driftsbygninger, samt herskabsstalden. Hovedparten er idag udlejet til mindre og mellemstore virksomheder, hvis medarbejdere og gæster, dagligt nyder de smukke og historiske omgivelser.

Derudover har Hørbygaard har en række huse som lejes ud. De er overvejende tidligere medarbejderboliger der, grundet reduktion i medarbejderskaren, ikke længere anvendes til dette formål.