Lokal udviklingsplan

Nu-situation

Virksomheder og landbrug udtrykker et ønske om mere synlighed både fra lokalforums og erhvervsforeningens side.

Der er et stort ønske om tilgang til viden om lokalforum og muligheder for samarbejde mellem udviklingsområderne.

Der ønskes involvering af ungdommen på Næsset. Her tænkes især på 18 til 30 årige, med fokus på iderigdom og udvikling af virksomhed (erhverv eller landbrug).

Ønsket tilstand inden for en tidshorisont på 5 år

Arbejdsgruppen ønsker

  • at etablere en fælles informativ og velstruktureret hjemmeside, hvor lokale og udefra kommende let kan orientere sig og finde emner af interesse.
  • at tiltrække nye og gerne innovative virksomheder, som igen tiltrækker nye og yngre borgere, der kan fungere med deres familie på Tuse Næs.
  • at etablere et kreativt miljø, hvor unge med gode ideer kan få sparring af mere erfarne og blive klædt på til de udfordringer, det medfører, at starte virksomhed op.

at skabe erhvervsorganisation lokalt, som samler serviceerhverv, landbrug, håndværk samt produktions- og handelsvirksomheder i aktiviteter, som understøtter både vækst, konsolidering og afvikling af bedrifter, så det vurderes at være et aktiv, at have virksomhed på Næsset.

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: