Debataften 12 september om vedvarende energi og CO2 reduktioner i Holbæk

Vi lever i en tid, som i stigende grad er præget af klimaproblemer – globalt, regional og lokalt. Klimaproblemerne hænger bl.a. sammen med CO2-udledninger, som stammer fra den omfattende anvendelse af fossile brændstoffer i form af kul, olie, gas m.v.. CO2-udledningerne bidrager til den globale drivhuseffekt og dermed til opvarmning af atmosfæren.

FN og IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) advarer – på vegne af alle lande i verden – om at den fortsatte opvarmning kan få katastrofale følger i form af kli- maforhold med store temperaturudsving, voldsomme storme, ørkendannelser, over- svømmelser etc. Verdensmål 7 handler netop om indsatsen for bæredygtig energi.

Vi har alle – som verdenssamfund, nationer, offentlige myndigheder, virksomheder og borgere – et medansvar for at ændre adfærd, så klimakrisens negative konsekvenser forhåbentlig kan afbødes inden situationen kommer helt ude af kontrol.

Et af indsatsområderne til at reducere CO2-udledningerne er at fremme udfasning af fossile brændstoffer til fordel for vedvarende energi.

Deltag i debataften – læs mere og tilmeld her